IT Team tərəfindən göndərildi | Avqust 30, 2010

Gubadly district

Gubadly district-Having had the same historical past as Kalbajar and Lachyn, Gubadly had monuments of similar composition as well. Thus, the cultural heritage of Gubadly included archeological monuments like a residential area of the Late Bronze-Early Iron Ages in the old part of Gubadly town, two castles of the Late Bronze-Early Iron Ages in Aliguluushaghy village, one more castle of the same period in Muradkhanly village, havens of the 4thcentury in the Aliguluushaghy, Balahasanli and Zor villages, one more of unknown age in Mahmudlu village, a 4th century cave in the Gavur gorge and a 14th century cemetery in the territory of Yazy flat on the one hand, and architectural monuments like the blue castle of the 5th century and Lalazar bridge of the 19th century in Aliguluushaghy Davamını oxu…

Advertisements
IT Team tərəfindən göndərildi | Avqust 27, 2010

Mənim Qubadlım Mənim Azərbaycanım

Mənim Qubadlım Mənim Azərbaycanım – Qubadlı rayonu 14.03.1933-cü ildə yaradılmışdır. Rayonda 1 şəhər (qubadlı) 93 kənd vardı. Sahəsi 802 kv/km, əhalisi 38,1 min (01.01.2010) nəfərdir. Kəndləri bunlardır – Aşağı Cibikli, Xallava, Yuxarı Cibikli, Balasoltanlı, Qaramanlı, Padar, Başarat, Armudlu, Deşdahat, Hat, Milanlı, Çardaqlı, Əyin, Xələc, Tarovlu, Çərəli, Boyunəkər, Saldaş, Dəmirçilər, Poladlı, Dondarlı, Diləli, Müskənli, Mirlər, Göyərcik, Əliquluuşağı, Fərcan, Göyyal, Hərtiz, Zor, Bəxtiyarlı, Saray, Hal, Ballıqaya, Qəzyan, Məmər, Mollalı, Həmzəli, Çaytumas, Əfəndilər, Yusifbəyli, Xanlıq, Xocahan, Qilican, Tinli, Xocik, Mərdanlı, Qaracallı, Qarağac, Qarakişilər, Qaralar, Hüseynuşağı, Kavdadıq, Qayalı, Abdalanlı, Ləpəxeyranlı, Mahmudlu, Mahruzlu, Muradxanlı, Muğanlı, Məlikəhmədli Qundanlı, Alaqurşaq, Davudlu Eyvazlı, Gürcülü, Qədili, Məzrə, Sarıyataq, Tatar, Qaraqoyunlu, Qiyaslı, Teymur, Müskənli, Balahəsənli, Xıdırlı, Ulaşlı, Altınca, Əbilcə, Yuxarı Xocamsaqlı, Aşağı Xocamsaqlı, Mehrili, Yuxarı Mollu, Aşağı Mollu, Mollabürhan, Zilanlı, Kürd Mahruzlu, Seləli, Novlu, İşıqlı, Həkəri, Cılfır, Seytas, Göyər Abbas, Xəndək. Davamını oxu…

IT Team tərəfindən göndərildi | Avqust 27, 2010

Мой Губадлы Мой Азербайджан

Мой Губадлы Мой Азербайджан-14 лет назад Губадлы был оккупирован. Более 30 тысяч жителей лишились своей земли и крова. Богатый районный центр и 94 деревни были разгромлены, сожжены и уничтожены. Оккупация Губадлы – была пошлой идеей дашнакских идеологов создать Великую Армению от моря до моря. Из истории видно, что и во время спада царского режима, и во время разрушения Советской империи Карабахский вопрос многократно возникал. Оккупанты захватывали Азербайджанские земли, в том числе и Губадлы, сжигали деревни, разворовывали имущество и убивали людей. Davamını oxu…

IT Team tərəfindən göndərildi | Avqust 27, 2010

Coğrafi mövqeyi

Coğrafi mövqeyi- Qəsəbələr/Kəndlər Qayalı, Abdalanı, Ləpəxeyranlı, Mahmudlu, Dondarh, Mirlər, D.Msxanlı, Saray, Dəmirçilər, Poladlı, Fərcan, Göyyal, Hərtiz, Zor, Y.Xocamsalh, Mehrili, A.XocamsalIı, Hal, Qəziyan, Məmər, Mollalı, Ballıqaya, Çərəli, Boynakər, Soldaş, Qaralar, Kavdadıq, Hüseynuşağı, Ulaşlı, Qiyaslı, Əbilcə, Xocahan, Tinli, Qilican, Tatar, Qiyaslı, Qaraqoyunlu, Zilanlı, K.Mahruzlu, Seləli, Mahruzlu, Muğanlı, Alaqurşaq, Xanlıq, Həmzəli, Əfəndilər, Yusifbəyli, Çaytumas, Y.Mollu, A.Mollu, Mollaburan, Xoçik, Mərdanlı, B.Soltanlı, Padar, Qaraimanlı, Qaracalh, Qarakişilər, Qarağac, Sanyataq, Muradxanoı, Həkərli, Xəndək, İşıqlı, Başarat, Milallı, Hat, Deşdahat, Armudluq, Çardaxh, Tarovlu, Xələc, Əyin, Göyərcik, Cılfır, Seytas, Göyərabas, Bəxtiyarlı, Novlu, Məzirə, Giircülii, Dovudlu, Qədili, Eyvazlı, T.Müskanh, Bala Həsənli, Xıdırlı, A.Cİbikli, Y.Cibikli, Xallava, Məlikəhmədli, Qundanh, Ə.Uşağı.

Davamını oxu…

IT Team tərəfindən göndərildi | Avqust 27, 2010

Краткая история

Краткая история-Губадлинский район был образован в 1933 году. Площадь района равна 802 кв. км, население – 31504 человек (сведения получены в январе 2005 года).
Географическое положение:
Район расположен на юго-западе Азербайджанской Республики. Рельеф горный и предгорный. Самая высокая точка – вершина Торагач. (На высоте 2003 метра от уровня моря). Климат умеренно континентальный. Через территорию района протекают реки Хекери и Бергушад. Губадлинский район граничит на западе на протяжении 120 км с Армянской Республикой, на севере – с Лачинским, Гадрудским, на востоке с Джабраилским, а на юге – с Зангиланским районами.
Население в основном составляют азербайджанцы. Заселены 93 села и центр района город Губадлы.
Большая часть сел находится вокруг рек Хекери и Бергушад. В горных, предгорных, покрытых лесами территориях так же имеются села. Davamını oxu…

Older Posts »

Kateqoriyalar